Automation

Partner

Cerificerad System Integratör Malte Winje Automation för produkter från SAIA Burgess (PLC/DUC)
Cerificerad Sulotion Provider GE Intellegent Platforms för produkter inom SCADA (Proficy iFix)
Registrad partner med Kentima för deras produkter inom SCADA och HMI.

Styrsystem / Övervakning

Vi har kunskaper i programmering för styrsystem av fabrikat, ABB, Siemens, SAIA, Mitsubishi, Omron
Inom fastighetsautomation har vi kunskaper om SAIA, Regin, Abelko, Johnson Controls
På övervakningsnivån har vi kunskaper om Proficy iFix, Proficy Cimplicity, Kentima HMI/SCADA, Citect, SAIA Web, Abelko WEB

Industriautomation

Inom detta verksamhetsområde finns det sällan några standardlösningar. Vi konstruerar, programmerar och installera kundspecifika lösningar allt efter kundens önskemål. Det kan vara övergripande styr- och övervakningslösningar över totala processer. Det kan också vara mindre, avgränsade automatiklösningar.

Konstruktion/Programmering

Vi har de senaste programvarorna för konstruktion och programmering.
När all data är insamlad börjar arbetet med att vi CADritar layout och kretsscheman för apparatskåpen. Vi gör en apparatspecifikation där vi listar upp allt material för apparatskåpen.
Samtidigt börjar även programmeringen av duc/plc i nära samarbete med konstruktören för ett effektivare arbete.

Fastighetsautomation

Idag gäller det inte bara att åstadkomma en behaglig ventilation och temperatur. I våra system integreras också funktioner för en total energiövervakning av fastigheter.
Operatörsprogrammen idag har funktioner för avancerad rapportproduktion och möjligheter till att producera en energisignatur

Larmhantering för belysning, hissar, säkrade dörrar och fönster med mera kan också hanteras inom ett system av fastighetsautomation.
Om larmhanteringen behöver vara av större omfattning och om även en fastighet ska utrustas med kortläsare vid entré och/eller vid passagedörrar inom fastigheten måste ett renodlat passagekontrollsystem användas. Vi använder mycket avancerad teknik och systemlösningar för sådan kortläsare med tillhörande databasprogram.

Apparatskåp

Vi arbetar med projektleveranser av apparatskåp. Detta kräver effektiv organisation och god logistik samt en bra planering för att vi skall kunna montera såväl små apparatlådor som stora golvskåp på flera meter.

Efter montering spänningsätter vi skåpen och testar de funktioner som är möjliga att prova före leverans. Därefter levereras skåpen med färdiga arbetshandlingar för installatören att använda vid montage.

På arbetsplatsen arbetar vi i nära samarbete med den lokala projektledaren, andra underleverantörer samt kunden. Vi monterare apparatskåpen, ansluter och förlägger elkablar till yttre utrusningar, och kopplar in skåpen. När detta är klart och avprovat driftsätter vi utrustning, trimmar in anläggning och lämnar över den till slutkunden. Egenprovning med protokoll utför vi alltid själva.

Leverantörsoberoende

Vi innehar den mesta kunskap själva därför köper vi sällan ingenjörstid utifrån, men om projekten kräver mer arbetstimmar än vi klara av så använder vi oss av våra samarbetspartners. Däremot köper vi in produkter som vi använder i våra projekt t.ex. plc, skåp, duc, datorer m.m.
Vi är leverantörsoberoende och har kompetens att välja ut det optimala för den investeringsnivån kunden väljer.

Framtiden

Vi har hög teknisk kompetens och följer hela tiden utveckling inom automationsområdet såväl som traditionella produktområden. Vi försöker använda oss av den senaste tekniken samt förespråka tekniker som Modbus, Profibus, CAN samt övriga fältbussar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå